Asia Genomics

Health advisor, Doctor, and Father in Hồ Chí Minh, Việt Nam

Read my blog

Asia-Genomics kênh kiến thức về bệnh học, sức khỏe và sinh sản uy tín tại Việt Nam; được thành lập từ năm 2018 cho đến nay. Chúng tôi luôn cập nhật và cung cấp đến những kiến thức hữu ích về sức khỏe sinh sản, Ung thư, Tim mạch,... Nguồn thông tin được Asia-Genomics tổng hợp và sàn lọc từ các nguồn tham khỏa uy tín ở nước ngoài và được duyệt thông qua các chuyên gia ở Việt Nam.

Địa chỉ: 66 Ngô Chí Quốc, Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh.