asociatia sens

ASOCIAŢIA SENS PENTRU DEZVOLTARE SOCIALĂ: scop, obiective, activități

Asociația Sens este persoană juridică română de drept privat, non-profit, apolitică si independentă, cu beneficiu public, inscrisa la Judecătoria Galați in registrul ONG sub nr.18732/233/2011 pe baza certificatului de inscriere nr. 50 din 5.12.1011 având contul nr. RO96BTRL01801205W56821XX deschis la Banca Transilvania.

Scopul Asociației este dezvoltarea calitativă pe baze democratice și culturale a societății civile românești.

Asociația îsi propune următoarele obiective (a, b, c) și activități :

a) întărirea democrației și coeziunii sociale:

- informarea și consilierea cetăţeanului, analiza informaţiei publice;

- monitorizarea relaţiei între autoritate, instituţii, presă şi cetăţeni;

- sprijinirea grupurilor sociale defavorizate;

- sensibilizarea autorităţii publice şi a cetăţenilor privind utilizarea corectă a spaţiului urban, potrivit caracteristicilor de mediu implicate şi în spiritul ergonomiei urbane;

b) popularizarea culturii și stimularea cercetării științifice:

- cultivarea interesului pentru valorile umaniste și științe;

- cercetarea și popularizarea istoriei de dată recentă a românilor;

- crearea de fonduri de carte, publicaţii, obiecte cu valoare documentară şi de patrimoniu;

- editarea, promovarea, difuzarea de lucrări şi publicaţii tipărite/virtuale;

- promovarea artelor, culturii şi tradiţiilor locale;

- organizarea de ateliere de creaţie, târguri cu vânzare şi expoziţii cu specific tradițional, workshopuri, participarea la evenimente cu specific tradițional;

- promovarea francofoniei, precum și a altor spații cultural-lingvistice;

- organizarea de activităţi formative și de specializare;

c) aprofundarea și diversificarea metodele de educație la toate nivelurile de studiu:

- crearea de mijloace alternative de învăţare şi de noi metode de studiu;

- educaţia în spirit creștin a tinerilor şi adulţilor;

- programe de investire a timpului liber, sub coordonarea unor instructori autorizaţi;

- organizare de cursuri de calificare, perfecţionare şi reconversie profesională;

- organizarea de concursuri sportive cu caracter local, naţional şi internaţional și participarea la evenimente similare.