αƨσσяч サラ

Artist and Dancer in سو ساينت ماري, كندا

View my portfolio

こんにちは| Girl | Muslim | Born in 1996 | love photography | Self Development | Mystery | Novels | Books | Manga | Pop | Drama | (*^▽^)

  • #music
  • #movies
  • #diy
  • #yoga
  • #arts