Assumpta Mas Liñares

Professional de les polítiques de joventut
Investigant, proposant, aprenent

Coordinadora de l'Observatori de la Joventut de les Illes Balears (OBJIB)