Asta Buinevičiūtė

Darbovietė: Švietimo informacinių technologijų centras

Atliekamos funkcijos:

Teikiu konsultacijas šiais klausimais:

Galiu vesti seminarus šiomis temomis:

Kviečiu visus apsilankyti Švietimo portale (http://portalas.emokykla.lt).