Asta Buinevičiūtė

Darbovietė: Švietimo informacinių technologijų centras

Atliekamos funkcijos:

Teikiu konsultacijas šiais klausimais:

Galiu vesti seminarus šiomis temomis:

Kviečiu visus apsilankyti Švietimo portale (http://portalas.emokykla.lt).

  • #švietimoportalas
  • #ikt
  • #virtualikelionėklasėje
  • #inovacijos
  • #virtualiaplinka