Asya Bobkova

Kyiv, Ukraine

  • Education
    • СШ 135
    • Kiev National Linguistic University