ΑΣΥΜΜΕΤΡΟΙ ΦΑΡΟΙ

Life is a sphere.

Everyone is a window onto this sphere looking at the world from his/her own unique perspective.

Diversity creates. Diversity reveals the truth that leads to harmony.
Uniformity is for prisons...

ASYMMETROI FAROI (Asymmetric Lighthouses) are:

GeoP R :Synthesizers, keyboards, violin, samples, Harmonica, drumprogramming, vocals, lyrics

Steve K :Guitars, keyboards, percussion, kalimba, vocals

Η ζωή είναι μια σφαίρα. Ο καθένας από εμάς ένα παράθυρο πάνω στη σφαίρα που κοιτάζει τον κόσμο από την δική του μοναδική οπτική γωνία.

Η διαφορετικότητα είναι αυτή που δημιουργεί, που αποκαλύπτει την αλήθεια, που οδηγεί στην αρμονία.
Η ομοιομορφία είναι για τις φυλακές...

Οι ΑΣΥΜΜΕΤΡΟΙ ΦΑΡΟΙ είναι οι:

:Γιώργος Π.: Synthesizers, keyboards, violin, samples, Harmonica, vocals, lyrics

Στάθης Κ.: Guitars, keyboards, percussion, kalimba, vocals