Make a name for yourself, like Anders.

You’re 7 minutes away from a page that shows who you are and what you do.

Anders Svensson

Web Developer, Consultant, and Small Business Owner in Göteborg, Sverige

Read my blog

Medelålders vänsteraktivist från Göteborg. Född på Rörö och uppvuxen på Rörö och i Stenungsund. Flyttade till Göteborg 1974 första gången och 1976 permanent. Skriver om det mesta. Har tre barn och tre barnbarn. Större delen av livet har jag arbetat på fabrik. I kemisk industri, bilindustri och bageri med mera. De flesta åren som reparatör och/eller maskininställare. Jag började arbeta när jag var 17 år gammal (sommarjobb från 14 års ålder) men har under åren vidareutbildat mig och har numera universitetsutbildning inom IT-området. Under i stort sett hela mitt vuxna liv har jag varit politiskt aktiv i miljörörelser, antirasistisk verksamhet, musikrörelsen på 1970-talet, fackligt aktiv och aktiv inom Socialistiska Partiet och Fjärde Internationalen såväl som inom den globala rättviserörelsen. Under senare år har jag ägnat mycket tid åt polisiära frågor såväl som lagstiftning och statistik kring våldsbrott.