audyty energetyczne

Czym jest audyt termomodernizacyjny (energetyczny)?

Audyt termomodernizacyjny (zwany również audytem energetycznym) to opracowanie określające zakres, parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia, oraz oszczędności energii, stanowiące jednocześnie założenia do projektu budowlanego.

Czemu audyt energetyczny ma służyć?

Celem, dążąc do którego wymagany jest audyt energetyczny, jest wsparcia finansowania realizowanego przedsięwzięcia poprzez dotację bądź kredyt termomodernizacyjny. Audyt jest swoistym badaniem zasadności oraz okresu zwrotu inwestycji w dane przedsięwzięcie termomodernizacyjne.

Co możemy usprawnić w ramach termomodernizacji?

W trakcie realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, usprawnieniu mogą podlegać takie elementy, jak:

ocieplenie budynku (zarówno ścian, jak i dachów, stropodachów, stropów nad piwnicami),

okna,

drzwi zewnętrzne,

źródła ciepła,

instalacja grzewcza budynku,

instalacja urządzeń zmniejszających zużycie wody,

wentylacja mechaniczna,

instalacja urządzeń wykorzystujących energię źródeł odnawialnych.

J