Quạt Trần AURAFAN

Software Engineer and Small Business Owner in 70Bis Trần Đình Xu, Phường Cô Giang, Quận 1, TP. HCM

Quạt Trần AURAFAN

Software Engineer and Small Business Owner in 70Bis Trần Đình Xu, Phường Cô Giang, Quận 1, TP. HCM

Attend my event

AURAFAN là thương hiệu con của Mr.VŨ - Quạt trần cho người giàu với mẫu mã thiết kế hiện đại phục vụ cho phân khúc tầm trung. Quạt được vận hành với động cơ DC tiết kiệm điện.
Website: https://aurafan.com/
Address: 70Bis Trần Đình Xu, Phường Cô Giang, Quận 1, TP. HCM
Phone: 0911021102
Email: [email protected]
Social:
+ Facebook: https://www.facebook.com/Qu%E1%BA%A1t-Tr%E1%BA%A7n-%C4%90%E1%BA%B9p-Aura-121719439523216/
+ About.me:
+ Twitter:
+ Pinterest:
Hashtag: #aurafan #quattran #fan #ceilingfans #quat #mrvu”
https://aurafan.com/
https://www.facebook.com/Qu%E1%BA%A1t-Tr%E1%BA%A7n-%C4%90%E1%BA%B9p-Aura-121719439523216/
https://twitter.com/aurafancom
https://www.youtube.com/channel/UCiN78bSsDW4Oqcdo4-lN6sQ/about
https://www.linkedin.com/in/aurafan/
https://www.pinterest.com/aurafancom/
https://www.reddit.com/user/aurafancom
https://www.goodreads.com/aurafancom

https://www.kickstarter.com/profile/aurafan/about
https://www.skillshare.com/profile/Quat-Tran-Aurafan/595058787
https://aurafan.tumblr.com/