Austin lu

运筹帷幄之中,决胜于千里之外,吾不如子房;镇国家,抚百姓,给馈养,不绝粮道,吾不如萧何;连百万之军,战必胜,攻比取,吾不如韩信。此三者,皆人杰也,吾能用之,此吾所以取天下也。