Ly Hai

Cách Seo hình ảnh chuẩn giúp website có thêm lượng traffic
Hình ảnh trong website khá quan trọng. Xu hướng tìm kiếm hình ảnh đang tăng nhanh, và dần dần người tìm kiếm sẽ tìm hình ảnh trước, tìm những hình ảnh phù hợp với từ khóa tìm kiếm rồi mới click tiếp vào bài viết. Góp phần lớn khả năng seo lên top của nội dung nhằm kéo traffic.
Bài viết cách Seo hình ảnh chuẩn giúp website có thêm lượng traffic sẽ giúp bạn hiểu thêm về kỹ thuật seo này.
Để giúp seo hình ảnh lên kết quả tốt trong google images chúng ta phải trao doi like và tối ưu hóa hình ảnh một cách tốt nhất ở các phần sau
1. Tên của hình ảnh: Url rất là quan trọng và đường dẫn tới hình ảnh có chứa từ khóa tìm kiếm sẽ làm tăng chất lượng cho từ khóa tới hình ảnh của bạn.
Ví dụ: Ta muốn seo hình ảnh với từ khóa liveshow ru tình thì đặt tên ảnh là: liveshow-ru-tinh (Viết không dấu, không có khoảng trắng và ngăn cách nhau bằng dấu gạch ngang)
đây là đường dẫn tới hình ảnh và nó chứa từ khóa tìm kiếm trong đó.
2. Dung lượng của hình ảnh: Tốc độ Auto Like trang ảnh hưởng rất lớn tới seo onpage, chính vì vậy chúng ta phải kiểm soát dung lượng của ảnh rất chặt chẽ sẽ đảm bảo cho hình ảnh của chúng ta đạt kết quả tốt nhất trên google images.
Tham khảo kích thước theo kinh nghiệm của tôi : 680px x 480px và có dung lượng dưới 150kb.
3. Tiêu đề của ảnh: Title ảnh cũng khá quan trọng chính vì vậy title cũng nên chứa từ khóa trong đó để tăng mật độ từ khóa lên cho ảnh. <img title="Hình ảnh liveshow ru tình"...
4. Thẻ Alt của ảnh: Thẻ Alt nhất thiết phải có bởi vì google bot chỉ biết đó là hình ảnh gì thông qua thẻ alt này, vì vậy Alt ảnh phải chứa từ khóa Tang Like bên trong và là từ khóa quan trọng của bài <img alt="liveshow ru tình"...
5. Trong bài viết có nhiều ảnh: đặt tên các ảnh, Alt các anh, Title các ảnh khác nhau và phải chứa các từ khóa nhất định.
6. Nội dung bao quanh hình ảnh: phần này cũng quan trọng những nội dung bao quanh hình ảnh cũng nên chứa từ khóa để giải thích cho hình ảnh đó.