Avais Sait

Chennai, Tamil Nadu

 • Work
  • Texim International, Chennai
 • Education
  • Padma Seshadri Bala Bhavan Senior Secondary School (PSBB)
  • PSBB Senior Secondary School
  • Loyola College Chennai
  • Lancaster University