Avecteatre Educación

Avecteatre està formada per un col·lectiu de docents, gent de teatre i animadors socioculturals interessats per totes les dimensions del teatre en l'educació tant com a matèria artística, com instrument didàctica per a tota mena d'assignatures, continguts i objectius educatius.