Make a name for yourself, like Astrid.

You’re 7 minutes away from a page that shows who you are and what you do.

Astrid Westfeldt Corneman

Det är med glädje och stolthet jag nu kan meddela att min bok med titeln "närvarohur" finns att förbeställa på http://litenupplaga.se/1035

Jag har under många år arbetat med att finna sätt att uppmärksamma och uppnå närvaro. I min bok presenterar jag mitt arbete under åren. Min förhoppning är att min text ska öppna upp för diskussioner, reflektioner och resonemang som kan hjälpa oss att utvecklas vidare tillsammans.

Behovet av närvaro ökar då vi lever i ett hisnande tempo. Den moderna teknologin har bidragit till att tempot ständigt ökar. Konkurrensen ökar om jobben, kunderna, vännerna, partners och våra barns intressen. Vi behöver utveckla vår kommunikation i linje med denna verklighet för att inte tappa bort våra känslor, tankar och upplevelser i detta högvarv. Människan är en överlevare. Vi har hela tiden hittat nya vägar för att överleva. I dessa delar av världen har vi förmånen att kunna önska oss mer. Vi behöver inte nöja oss med att bara överleva. Överlevnadsstrategierna i vårt samhälle handlar ofta om målstyrning, utbildning, handlingsplaner, strukturer, teknikstöd etc. Parallellt med detta behöver vi utveckla vår förmåga att fånga upplevelsen och våra känslor i varje stund. Vara närvarande i vår upplevelse. När upplevelsen motsvarar min förväntan skapas harmoni, tillfredsställelse och förutsättning för att uppleva lycka.