elif

türkiye

elif

türkiye

Dünyada ki bir çok hiçlikle aynıi çizgideyim ama farklııi noktalarda olduğğğğgumuza eminim, sadece kim yok oluşsa daha yakıin onu bilemiyorum