Anno

Hoogeveen

Wethouder gemeente Hoogeveen (CDA). Portefeuille o.a.: financien, ruimtelijke ordening, bouwen en wonen en project Stadscentrum.