Aydın Yavuz

Avrupa Birliği Eğitim ve İstihdam Merkezi Başkanı

www.ab-der.com

2A Ajans Sahibi

www.2aajans.com

Fırsatları gören, fizibilite hesabı yapabilen,

Cesaretle risk alıp yenilik yapan, rekabete ayak uyduran,

Katma değer yaratan,

İstihdam yaratan ve bunun sorumluluğunu yüklenen,

Değişime uyum sağlayan ve değişimi yönlendiren,

Araştırma-geliştirme ve ürün geliştirme işlevini yüklenen,

Yenilikleri topluma yansıtan bir girişimciyim.