Ayelet Rosen Israeli

הורים באופן טבעי הורות הוא מקצוע חשוב שלא למדנו מעולם בביה"ס או בכל מקום אחר.וילדים לא מגיעים עם הוראות הפעלה... אנחנו מגיעים לשלב זה בחיינו ללא הכנה מוקדמת ומתמודדים עם לילות ללא שינה, עם התנהגויות שאנחנו לא מבינים ושקשה לנו להתמודד איתן, עם סימני שאלה לגבי איך צריך לפעול, ועם קשיים נוספים העולים ביחסינו עם הילדים. שיטת "הורים באופן טבעי" תעניק לכם כלים וידע להבנה ולהתמודדות עם האתגרים של גידול ילדים, תלמד אתכם להקשיב לילד שלכם (ולא רק למה שהוא אומר), להבין מה עומד מאחורי התנהגותו, ולהקשיב לאינטואיציה שלכם. כי כל ילד הוא שונה וייחודי, ואין שיטה אחת המתאימה לכל ילד ולכל הורה. והורות טובה משלבת ידע וכלים להתמודדות, עם אינטואיציה טבעית ותחושות בטן של ההורים.