Ayeza Pamintuan

Manila, Philippines

Isa, dalawa, tatlo,

Apat na taon sa kolehiyo

Nag-aral, natuto at nag-ipon ng mga abilidad

Mula sa Politeknikong Unibersidad

Naging manunulat noong unang taon

Sa isang pahayagan sa eskwelahan noon

At nang sumunod na taon naman,

Maging isang Student Assistant, aking naranasan

Bilang mga proyekto at responsibilidad sa aking kurso

Mag-organisa ng events, ako ay natuto

Toy drive, pageant, competition at mga seminar din

Mapa’leader or member, ako ay laging all-in

Paminsan-minsan ay nagtuturo ako

Sa mga bata ay part-time tutor ako

Maging graphic artist, saleslady at flyer girl ‘man

Nasubukan din at hinding-hindi aatrasan

Iba’t-ibang proyekto sa paaralan

Pinaghirapan at pinagpuyatan

Hindi madali ngunit walang pagod na ginagalingan

Upang matutuhan ang mundong gustong puntahan

Naging IXM intern at mas naintindihan ang mundong gusto

Ibang pang ahensiya ay akin ding nabisita’t naintihahan

Mahirap ngunit masaya ang Advertising, akin napagtanto

Kaya aking pinaghandaan at ninanais patunguhan