Ayoob Al Essa

اهتماماتي في علوم حاسب|هندسة برمجيات|تقنية|تطوير ذات|تدريب Computer Science| Software Engineering| TECH| Self Improvement| Training