Ayse Serdaroglu

Turkey

Hi, i'm a mom who knits some goods :)

  • #knitting
  • #crocheted
  • #etsy
  • #etsyseller
  • #etsyshop