Ayu Tri Lestari

Negara, Bali, Indonesia

Ayu Tri Lestari

Negara, Bali, Indonesia

  • Education
    • SMAN 1 Negara
    • SMA Negeri 1 negara
    • Universitas Udayana
    • JURUSAN KIMIA FMIPA