Батхүрэл Батзаяа

1996.05.11 Улаанбаатар хотноо төрсөн.