Ericka Danielle Hermosa

Hi There ! :) I'm Ericka Danielle Manalang Hermosa Im Already 14 y/o Lives Here At San Isdro Guagua Pampanga . Im Studying At San Roque Dau High School . Actually Transfer Lang Ako Sa SRDHS Ang Recent School Ko Is Guagua National Colleges Na Drop Out Kasee Ako Eh . ^_^ Nag Retaine Akoo Ng 2nd Year High School . My Mothers Name Is Rosalyn Manalang Hermosa And My Fathers Name Is Renato Reyes Hermosa . Nasa Ibang Bansa Daddy Koo Tapos Mommy Koo Kasama Koo Dito Samen :)