Babymint Share

Babymintshare là nơi tập hợp những kiến thức, thông tin hữu dụng cho mẹ và bé. Blog được lập nên bởi 2 đứa chưa từng có kinh nghiệm làm mẹ nhưng mong muốn sử dụng background science của bản thân để tổng hợp nên những bài review thật bổ ích cho các mẹ cũng như chuẩn bị hành trang cho tương lai làm mẹ của cả hai đứa.