Bach Khoa Engineering

Consultant, Small Business Owner, and Designer in Hồ Chí Minh, Việt Nam

Visit my company website

Bach Khoa Engineering chuyên thi công lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời, máy nước nóng năng lượng mặt trời uy tín. Website: https://bachkhoagroup.vn