Bác Sĩ Máy Tính

Ho Chi Minh City, Vietnam

  • Education
    • THPT ĐỨC HÒA
    • Trường đại học Kỹ thuật Công nghệ Tp.HCM - Hutech