Minh Lê Văn

Filmmaker, Actor, and Director in 193C1 - Ba Trieu - Hai Ba Trung - Hanoi

Read my blog

Xin chào, tôi là bác sĩ Lê Văn Minh. Tôi hiện đang công tác tại phòng khám Đa khoa Quốc tế Cộng Đồng.

193C1 - Bà Triệu - Hai Bà Trưng - Hà Nội

My blog: https://haumontructrang.com.vn/gioi-thieu

https://haumontructrang.com.vn/phong-kham-da-khoa-quoc-te-cong-dong.html