Bác sĩ Nguyễn Thành bệnh viên da liễu

Writer, Photographer, and Project Manager in 15A Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Read my blog

Giới thiệu : Bác sĩ ưu tú - Nguyễn Thành. Nguyên trưởng khoa khám bệnh, bệnh viện Da liễu Trung Ương. Bác sĩ Nguyễn Thành đã có 38 năm kinh nghiệm trong công tác ngành Y, chuyên ngành Da liễu, phục vụ khám, chữa bệnh cho hàng nghìn bệnh nhân trên cả nước.

Hag tags: #cahu #liplop #mohoi #trimohoi #dieutrimohoi #bacsi #bacsinguyenthanh #dalieu #benhviendalieu #benhvien

Địa chỉ: 15A Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

SĐT: 8419006951

Website: https://liplop.vn/pages/bac-si-nguyen-thanh-nguyen-truong-khoa-kham-benh-benh-vien-da-lieu-trung-uong

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100069127338047