Nguyen Phuong Hong

Doctor, Nurse, and Psychologist in Hà Nội Việt Nam

Visit my website

Tôi là bác sĩ Nguyễn Thị Phương Hồng. Hiện tôi đang là bác sĩ chuyên khoa I đang công tác tại phòng khám đa khoa Thái Hà. Nghiệp vụ của tôi là chuyên sản phụ khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản - kế hoạch hóa gia đình.