Oriol Badia

Físic i professor de matemàtiques, de moment de reforç a l'Aula, recursos educatius a Sant Quirze del Vallés. La docéncia és la meva passió des de fa més de 10 anys.

La meva altra passió és el mar.