Badr Abdulrhman

Marketer and Art Director in Jeddah, Saudi Arabia

Badr Abdulrhman

Marketer and Art Director in Jeddah, Saudi Arabia

View my portfolio

ذات مرة تمنيت لو كنت في زمن العصور الحجرية، أو في عصور التكنولوجيا المستقبلية!

أهوى الطبيعة وفصل الشتاء.

مهووس بدراسة السلوك البشري وفلسفة الجمال والتطور.

(يد بيد نحو مستقبل جميل)

  • Education
    • Kingston University