Badr Abdulrhman

Marketer and Art Director in Jeddah, Saudi Arabia

Badr Abdulrhman

Marketer and Art Director in Jeddah, Saudi Arabia

View my portfolio

أهوى الطبيعة وفصل الشتاء.

مهووس بدراسة السلوك البشري وفلسفة الجمال والتطور.

ذات مرة تمنيت لو كنت في زمن العصور الحجرية، أو في عصور التكنولوجيا المستقبلية!

(يداً بيد نحو مستقبل جميل)

  • Education
    • Kingston University