Bahram Hasanov

Baku, Azerbaijan

Birth date & place: 14.10.1991. Azerbaijan, Ismayilli

E-mail: bahramhasanov@yahoo.com
bahram.hasanov@mail.ru

Tel.: (+994 55) 755 5713
(+994 50) 768 6694

  • Work
    • AzInWEB
  • Education
    • Baku Slavic University, Journalism