Bahram Hasanov

Baku, Azerbaijan

Birth date & place: 14.10.1991. Azerbaijan, Ismayilli

E-mail: bahramhasanov@yahoo.com
bahram.hasanov@mail.ru

Tel.: (+994 55) 755 5713
(+994 50) 768 6694

 • #php
 • #css
 • #html
 • #javascript
 • #jquery
 • Work
  • AzInWEB
 • Education
  • Baku Slavic University, Journalism