Balbina Gándara Antelo

Xestora cultural in Galicia, España

Xurista e historiadora. Defensora dos valores culturais do País. Promotora, coordinadora e organizadora de productos e eventos culturais, artísticos e patrimoniais de base dixital e orientados á divulgación histórica.

  • #historia
  • #arquitectura
  • #cultura
  • #moda
  • Work
    • 21Nexos