ซาฮาน สาเมาะ

Teacher in ปัตตานี, ประเทศไทย

ซาฮาน สาเมาะ

Teacher in ปัตตานี, ประเทศไทย

Visit my website

สวัสดีครับ, ผมซาฮาน สาเมาะ

ครู โรงเรียนบ้านตันหยง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1

E-mail Address : bantanyong@hotmail.com