Nguyễn Thảo Ly + Nguyễn Thị Khánh Linh

Hưởng ứng cuộc thi “

Vận dụng kiến thức liên môn

để giải quyết các vấn đề thực tiễn”, chúng em đã tích cực lập các trang web, blog,.. để tuyên truyền về đề tài của mình – Rừng ơi!