Công ty Bảo Vệ

Nổi tiếng là một quận có tình hình phức tạp, không ít công ty bảo vệ ở Bình Tân e ngại về tệ nạn, về việc có thể bị “tai nạn nhề nghiệ” bất cứ lúc nào và công ty bảo vệ 24h Hành Tinh cũng đã e ngại rất nhiều khi mở rộng dịch vụ và các hoạt động bảo vệ của mình đến Quận Bình Tân.

Tuy nhiên, sau nhiều năm tháng hoạt động trên đại bàn này, chúng tôi cũng đã rút ra khá nhiều kinh nghiệm cho bản thân mình để có thể làm việc được trong một môi trường bất ổn về mặt an ninh.