Ali Baqeryan

من خودمم علی باقریان، یک ایرانی که روز 4 شهریور در شهرستان گنبد کاوس واقع در استان گلستان بدنیا اومده،از بچگی بزرگ شدم و درحال حاضر دانشجوی نرم افزار کامپیوترم ، شرایط زندگیم بهم یاد داده آدمای اطرافم رو نه از لحاظ قومیت نه مذهب و نه جنسیت تفکیک کنم، به خداوند اعتقاد و به خودم ایمان دارم