Bjørn Arctander

Bjørn Arctander har siden 2003 jobbet som markedssjef i Telinet Energi. Tidligere var han også tilknyttet Telinetgruppen via Telinet Callsenter, da som daglig leder i perioden 1999 - 2003.

Bjørn er utdannet sivilingeniør fra Handelshøgskolen BI, uteksaminert i 1998. I tillegg har han gode språkferdigheter og behersker engelsk, fransk og russisk.

På fritiden bruker Bjørn gjerne tiden sin til å reise, lage mat og oppleve det kulturelle tilbudet i Oslo.