Make a name for yourself, like barnabas.

You’re 7 minutes away from a page that shows who you are and what you do.

barnabas barnabas

http://www.poznan1.leaderschool.pl/piatkowo-winogrady

Miło nam poinformować, że począwszy od sierpnia 2014r. w Poznaniu działają trzy niezależne placówki Leader School. Dzięki temu, od teraz także mieszkańcy Winograd i Piątkowa mają możliwość korzystania z najwyższej jakości zajęć edukacyjnych oferowanych przez Leader School.