Bartosz Janowik

Aby określić stan chorego pacjenta wykonuje się

badanie krwi crp

. Celem badania jest określenie stężenia białka w organizmie osoby badanej.