Bartosz Kowalczyk

Warsaw, Poland

Wichry świszczały po uszach, ale udało się dostrzeć ścieżkę dla siebie. Teraz idę.