Bartosz Bystrowski

Small Business Owner in Toruń, Polska

View my photos

głównie fotograf ale również:

copywriter

specjalista do spraw marketingu i handlu

specjalista do spraw public relations

specjalista do spraw reklamy

administrator produkcji filmowej

organizator sprzedaży internetowej

telegram: bartzz2k

  • #photohraphy
  • #movies
  • #technology
  • #arts