Make a name for yourself, like Bartosz.

You’re 7 minutes away from a page that shows who you are and what you do.

Bartosz Bystrowski

Small Business Owner in Toruń, Polska

View my photos

głównie fotograf ale również:

copywriter

specjalista do spraw marketingu i handlu

specjalista do spraw public relations

specjalista do spraw reklamy

administrator produkcji filmowej

organizator sprzedaży internetowej

telegram: bartzz2k