Basak Unver

Ne istersem, ne düşünürsem yapma gücündeyim. Tek gereken, GERÇEKTEN istemem.