Lucas Basilisk

Web Developer in Italy, สหรัฐอเมริกา

Read my blog

ตอบเมนตลอด ตอบตามความสนใจ ไม่ว่างคือไม่ตอบ

| OC | LACAS BASILISK |

| BORN | 3 OCTOBER 1017

1.76 metre | 1000 years

.Story.

KING OF BASILISK

ราชาของงูทั้งหลาย ชีวิตวนเวียนมาเป็นเวลา 1000 ปี ชอบอากาศชื้น ที่ๆมีความชื้น นิ่งสงบ รักสันโดษ ก้าวร้าวดุร้าย ดำรงชีวิตได้ร่วม1000ปีจนสามารถกลายร่างเป็นคนได้ ปัจจุบันอาศัยอยู่รวมกับมนุษย์ทั่วไป ใช้ชีวิตมองโลกหมุนวนไปเรื่อยๆ

FAVORITE

ดูอุณหภูมิของสิ่งต่างๆ ล่าเหยื่อ ขดตัวนอนนิ่งๆอยู่ในป่าดิบชื้น สภาพอากาศที่ฝนตก แหล่งน้ำ ใบไม้และหญ้าขึ้นรก ฝังเขี้ยวและปล่อยพิษใส่สิ่งที่สนใจ นอนดูอีกฝ่ายหายใจช้าลงเรื่อยๆ

| THE END |