Alireza M. Basiri

سوابق تحصیلی

کارشناسی ارشد آموزش علوم

کارشناسی شیمی محض


فعاليتهای حرفه‌ای

عضو گروه آموزشی شيمی دبیرستان علامه حلی تهران، سازمان ملی پرورش استعداهای درخشان از سال 1379

مدير پروژه راه اندازی باشگاه دانش آموزی فناوری نانو برای ستاد ويژه توسعه نانو در کشور

مدير پروژه راه اندازی سايت آموزشی کودک و نوجوان برای سازمان فضایی ایران

عضويت در گروه خلاقيت در ارزشیابی، اداره کل سنجش و ارزشیابی آموزش و پرورش، زمستان 1382

عضويت در گروه آموزش علوم و فناوری، سازمان پژوهش و برنامه ريزی درسی، وزارت آموزش و پرورش

همکاری با پروژه ملی آموزش علوم پیش از مقاطع دبیرستان، مجری دکتر منصور وصالی، دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايی، 1381

همکاری با مجله کاوش، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (نویسنده)
برنده جايزه بهترین مقاله علمی آموزشی از هشتمين جشنواره مطبوعات کودکان و نوجوان در سال 1386

همکاری با مجله رشد مدرسه فردا، وزارت آموزش و پرورش (نويسنده)

طراح نرم افزارهای هوشمند آموزش شيمی، شرکت فناوران اطلاعات مفيد (فام)

همکاری با آزمايشگاه کربن، دانشکده فيزيک، دانشگاه صنعتی شريف، زمستان 1382


کتابهای نوشته شده

آزمايشهای ساده نانو، بنياد توسعه فردا و انتشارات پيام مشرق - ويژه نوجوانان

فناوری نانو، مجموعه کتابهای دانش پایه، انتشارات مدرسه - ويژه نوجوانان

سوالات شگفت انگيز فناوری، انتشارات محراب قلم (در دست انتشار) ويژه نوجوانان