baskabirokulmumkundernegi

Başka Bir Okul Mümkün Derneği, ebeveynlerden öğretmenlere, çocuklardan aktivistlere, eğitim bilimcilerden farklı uzmanlara kadar, eğitim meselesiyle derdi olan geniş bir topluluktan oluşuyor. Girişim, mevcut eğitim sisteminin yaratıcılığı örseleyen tek tipleştirici anlayışı, hiyerarşik ve disipliner yönetim yapısı, eşitlik ilkesini zedeleyen özel-kamu ayrımı ve ekolojik değerleri geri plana atması gibi sorunlarından hareketle “başka bir okul mümkün” diyor. BBOM girişimi bu sorunları aşmayı hedefleyen bir ilköğrenim anlayışından çıkışla bir model oluşturmak ve bu modelin mümkün olduğunu gösteren bir ilköğretim okulu kurmak amacında.

Açılacak BBOM okulunda kar amacı güdülmeyecek ve okulun tüm bileşenlerinin kendi alanı, kendi yaşamıyla ilgili doğrudan veya dolaylı kararlara katılımlarını sağlayan mekanizmalar olacak. Çocukların kendi yaşamlarının bir parçası olan eğitim sürecini şekillendirmeye hakları olduğu düşüncesiyle her çocuğun duygu dünyasının, yeteneklerinin ve ilgi alanlarının farklılığı temel alınacak. Ayrıca ekolojik değerler müfredata içselleştirilecek; eğitim programı, ekolojik bilinçlendirme ve farkındalık yaratmaya yönelik oluşturulacak.

BBOM girişiminin okul kurma yolunda yeni destekçilere ve katılımcılara kapısı açık. Daha fazla bilgi ve iletişim için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz.