Mehdija Adrović

Datum rođenja: 15.09.1987

Mjesto rođenja:Berane

Državljanstvo: Crnogorsko

Adresa: ul. Osme Crnogorske bb, 84300 Berane

Mobilni telefon: +382 68 066 663

E-mail: batoadrovic@yahoo.com, batoadrovic@about.me

Prirodno matematichki fakultet u Podgorici, Univerzitet Crne Gore

Rachunarstvo i informacione tehnologije

Stepen specijaliste (SpeccApp) 2009 - 2011.

Zvanje specijaliste stekao odbranom specijalistichkog rada na temu „Degradacija rachunarskih sistema djelovanjem malicioznih programa i metode zaštite“ sa ocjenom (A), mentor Prof. Dr Stevan Šcepanovic.

Rachunarstvo i informacione tehnologije

Stepen bachelor (BApp) 2006 - 2009.

Zvanje bachelor stekao odbranom aplikacije kreirane u ASP.net-u, »CMS File system« (Sistem za kontrolu, organizaciju i upravljanje fajlovima i folderima ), ocjena C( 8), mentor prof. Dr Predrag Stanišic.

JUSMŠ »Dr Branko Zogović«, Berane,

smjer - Farmaceutski tehnichar 2002-2006.

Osnovna škola »25. Maj - Vrbica « , Berane 1994-2002.