BB Land

Editor, Writer, and Blogger in Da Nang, Vietnam

Visit my website

BBLand là một blog nhỏ của vợ chồng mình. Nơi mà chúng mình có thể viết, chia sẻ những thứ mà chúng mình biết, cũng là nơi lưu giữ những kỷ niệm. Đến lúc già, chúng mình có thể dành thời gian còn lại để đọc lại nó. Site: https://bbland.net